hebrew english

        באהבתו אותה    אודות הספרים    טעימות קריאה    כתבו עלינו    אודות חוה    קנו את הספרים    חוה בערב חדש וביו טיוב    זיכרונות חוה מתקופת השואה   

על אודות ולו שתי נשים

חוה עציוני-הלויאיני בושה בחטאיי. הלוא ייתכן שגם לכם בעל או אישה שבגדו בכם ותהיתם איך להשיב להם כגמולם. ובכל מקרה, בני אדם אנחנו והאם יש אדם שלא חטא?

זהו רומן תנ"כי המגולל את סיפורן רווי התהפוכות והיצרים של שתי נשותיו של בעל אחד, אלקנה. פנינה, שהיא אם לבנים ולבנות, היא דחויה ומושפלת בשל העדפתו את צרתה חנה. וחנה, שגם אהבתו של בעלה אינה מפיגה את צערה על היותה עקרה. בעזרת עוצמתן הן בונות את חייהן מתוך ההריסות, אך במחיר כבד: פנינה מוצאת את אושרה בשדות זרים, אבל תוך פחד מתמיד שמעשיה יתגלו. וחנה מממשת לבסוף את ייעודה בהקדשת בנה שמואל לעבודת האלוהים, אך חיה בחרדה בשל דרך חתחתים קשה שהוא עובר בנעוריו.

הספר כתוב בקולן המרגש של שתי הנשים הללו, הרחוקות מאיתנו בזמן, אך קרובות אלינו בסערת הרגשות שטלטלו אותן: קול קנאה וידידות, השפלה ונקמה, שעדיין מהדהד באוזנינו גם היום.
 
על רקע המלחמות העקובות מדם בין ישראל לפלשתים, רוקמת חוה עציוני-הלוי עלילה נועזת וסוחפת. נאמנה לרוח התנ"ך, היא מציגה את גיבוריה כבשר ודם, וכבעלי תשוקות סוערות, שרק לעתים הם גוברים עליהן.