hebrew english

        באהבתו אותה    אודות הספרים    טעימות קריאה    כתבו עלינו    אודות חוה    קנו את הספרים    חוה בערב חדש וביו טיוב    זיכרונות חוה מתקופת השואה   

 
 
מלכת החידות  - מידע קצר
 
 מלכת שבא באה לירושלים כדי לנסות בחידות את המלך שלמה. שם היא נאלצת להתמודד עם מזימות אפלות, ולהתעמת עם השאלות הבלתי פתורות בחייה. 
 
האם תיכנע למשיכה העזה לשלמה, או תבחר בנסיך המִדבר יפה התואר? האם תצליח מלכת החידות לפתור את החידות בנפשה ובחייה?
 
יש סברה שמוצא יהודי אתיופיה מקורו במפגש בין מלכת שבא למלך שלמה, ובבן שנולד להם. באמצעות עלילה מרתקת מגולל הרומן את מה שקרה שם באמת.